Seniors Laughing

תוכנית יחד

לשיפור איכות החיים של

אזרחים ותיקים

סיוע לאזרחים ותיקים המתגוררים בגפם בקהילה

 

תכנית יחד הוקמה על בסיס החלטת ממשלה (מספר 2093) בתאריך 27.11.2016 - תכנית סיוע לאזרחים ותיקים המתגוררים בגפם בקהילה.
התכנית החלה לפעול בתחילת שנת 2018.
חברת המשקם מפעילה את התכנית ובמקביל ממשיכה את הליך הפיתוח המקצועי.
חברת המשקם - הוקמה בשנת 1958 והינה בבעלות ההסתדרות הציונית העולמית ושל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

 

מטרת העל של התכנית:     

הפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים זקנים.
מטרות משנה של התכנית:   

זיהוי מצוקות ושינויים המחייבים התיחסות.
אפיק פרנסה ועשייה משמעותית לאזרחים ותיקים מלווים.
 

שירותים
 • השירותים מבוססים על ליווי של אזרח ותיק צעיר.

 • ליווי משמעותי ואינטנסיבי.

 • שיחות חברתיות

 • יציאה מהבית: קולנוע, בית קפה, ים ומגוון רחב נוסף

 • ליווי במשימות שלא נעים להיות בהם לבד: קופת חולים, בית מרקחת, קניות.

 • מה לא ! טיפול סיעודי מכל סוג.

עקרונות התכנית:
 • אזרחים ותיקים למען אזרחים ותיקים.
 • הזדקנות בקהילה.
 • ללא כל עלות לאזרח הוותיק ו\או למשפחתו.
 • ללא תלות במבחן ההכנסה.
 • תכנית יוזמת – PUSH.

הסיפורים שלנו

 ? למה זה כל כך חשוב 

מעבר לחשיבות שיש להעלאת איכות החיים של אזרחים ותיקים, ניתן להבין את ההשלכות של הבדידות דרך המחקר של ה AARP מנובמבר 2017:

* תוחלת החיים יכולה להתקצר.

* העלות למערכות הבריאות והרווחה נאמדת בכ 134$ לחודש פר אדם      החי בגפו.